Huskeliste for nye kattungeeiere

Vaksinasjon: Kattungen er fullvaksinert, det vil si at den har fått både førstegangsvaksine og oppfølgingsvaksine. Den skal til veterinærsjekk om ett år, og deretter en gang årlig.

Be veterinæren sende dere en SMS neste gang det er på tide med kontroll eller vaksinasjon. Husk å ta med vaksinasjonskortet. For de som har flere katter er det greit å vite at noen veterinærer opererer med kvantumsrabatt når man sjekker eller vaksinerer flere katter på en gang.

Ormekur: Det anbefales ormekur to ganger årlig for innekatter, fire ganger årlig for utekatter. Innekatter som lever sammen med utekatter skal ha ormekur som om de var utekatter.

Katten skal steriliseres om den ikke skal brukes i avl. Kattungene kan bli fertile allerede ved 4-5 måneders alder - det vil si en måned eller to etter at dere har fått den! Det anbefales for maksimal pelskvalitet at man venter til katten er fertil (har hatt en løpetid eller to for hunner, har begynt å spraye for hanner), men dette forutsetter at katten ikke går fritt. Dette er en balansegang som hver eier må ta stilling til ut fra egne forutsetninger og muligheter. Uansett - om ikke katten skal i avl, så bør den steriliseres senest når den har hatt løpetid en eller to ganger. P-piller gir kreft over tid, og katter som stadig har løpetid uten at det blir noe av det blir stresset og kan få livmorbetennelse.

Se også vår "bruksanvisning" for katteeiere her.

In English:

Vaccination: The kitten is fully vaccinated, that is, it has had both the initial vaccine and booster. You should take it to the vet for a checkup every year.

Ask the veterinary to send you an SMS when the kitten is due for vaccination or checkup. Remember to bring the vaccination records. For those who own multiple cats, a good tip is that some vets give a rebate when you check or vaccinate multiple cats at the same time.

Deworming: Two dewormings per year is recommended for indoor cats, four for outdoor cats. Indoor cats living together with outdoor cats should be treated as though they were outdoor cats. For our A-litter, this means that the kitten should be dewormed either in November (if it lives with outdoor cats) or in February if it lives indoors.

The cat must be spayed/neutered if you are not going use it for breeding. The kitten may become fertile as early as 4 to 5 months of age - in other words, a month or two after you received it! For maximum coat quality, some breeders recommend waiting until the cat is fertile (has come into heat or if male, has started to spray), but this requires keeping the cat indoors, on a lead or in a cat run at all times - away from the opposite sex. These are considerations that each owner has to make based on their own situation and available space. Regardless - if the cat will not be used for breeding, it should be sterilized after one or two heats at the latest. The pill induces cancer over time, and cats that come into heat again and again without getting pregnant will become stressed and are at increased risk of developing a uterine infection.

See also our "user manual" for cat owners here.