Huskeliste for nye kattungeeiere

Vaksinasjon: Kattungen skal ha sin andre vaksinasjon 3 til 4 uker etter den første. For vårt A-kull betyr det uke 36 eller 37 - det vil si nå!

Ormekur: Det anbefales ormekur to ganger årlig for innekatter, fire ganger årlig for utekatter. Innekatter som lever sammen med utekatter skal ha ormekur som om de var utekatter. For vårt A-kull betyr dette at katten skal ha ormekur enten i midten av november (hvis de lever sammen med utekatter) eller i midten av februar hvis den er innekatt.

Be veterinæren sende dere en SMS neste gang det er på tide med kontroll eller vaksinasjon. Husk å ta med vaksinasjonskortet. For de som har flere katter er det greit å vite at noen veterinærer opererer med kvantumsrabatt når man sjekker eller vaksinerer flere katter på en gang.

Katten bør steriliseres om den ikke skal brukes i avl. Kattungene kan bli fertile allerede ved 4-5 måneders alder - for vårt A-kull betyr det at det er mulig for kattungene å bli fertile allerede i oktober. Det anbefales for maksimal pelskvalitet at man venter til katten er fertil (har hatt en løpetid eller to for hunner, har begynt å spraye for hanner), men dette forutsetter at katten ikke går fritt. Dette er en balansegang som hver eier må ta stilling til ut fra egne forutsetninger og muligheter. Uansett - om ikke katten skal i avl, så bør den steriliseres senest når den har hatt løpetid en eller to ganger. P-piller gir kreft over tid, og katter som stadig har løpetid uten at det blir noe av det blir stresset og kan få livmorbetennelse.

In English:

Vaccination: The kitten should get its second vaccination 3 to 4 weeks after the first. For our A-litter, this means week 36 or 37 - i.e. now!

Deworming: Two dewormings per year is recommended for indoor cats, four for outdoor cats. Indoor cats living together with outdoor cats should be treated as though they were outdoor cats. For our A-litter, this means that the kitten should be dewormed either in November (if it lives with outdoor cats) or in February if it lives indoors.

Ask the veterinary to send you an SMS when the kitten is due for vaccination or checkup. Remember to bring the vaccination records. For those who own multiple cats, a good tip is that some vets give a rebate when you check or vaccinate multiple cats at the same time.

The cat should be spayed/neutered if it will not be used for breeding. The kitten may become fertile as early as 4 to 5 months of age. For our A-litter, this means that they may become fertile in October. For maximum coat quality, it is recommended to wait until the cat is fertile (has come into heat or if male, has started to spray), but this requires keeping the cat indoors, on a lead or in a cat run at all times - away from the opposite sex. These are considerations that each owner has to make based on their own situation and available space. Regardless - if the cat will not be used for breeding, it should be sterilized after one or two heats at the latest. The pill induces cancer over time, and cats that come into heat again and again without getting pregnant will become stressed and may get uterine infection.