B-kull 3 dager

Sannsynligvis er noen av dem sølv. Komplette fargekoder kommer etter hvert. Kjønn er også foreløpig usikkert.

Female, a:

a(s?) 22(?)

Female, n:

n(s?)

Male, a:

a(s?)

Female, n(s?):

n(s?)

Female, a:

a(s?)