B-kull, 3 uker

Bjørk, female, a(s) 22, 352 g

Female, a

Bjørnebær, female, ns, 379 g

Bjørnebær, female, ns

Barlind, male, a(s) 22, 343 g

Barlind, male, a(s) 22

Bringebær, female, ns, 309 g

Bringebær, female, ns

Blåbær, female, a(s) 22, 372 g

Blåbær, female, a(s) 22