B-kull, 3 uker

Bjørk, female, a(s) 22

Female, a

Bjørnebær, female, ns

Bjørnebær, female, ns

Barlind, male, a(s) 22

Barlind, male, a(s) 22

Bringebær, female, ns

Bringebær, female, ns

Blåbær, female, a(s) 22

Blåbær, female, a(s) 22