B-kull, 4 uker

Bjørk, female, a(s) 22

Bjørk, female a22

Bjørnebær, female, ns

Bjørnebær, female, ns, 4 uker

Barlind, male, a(s) 22

Barlind, male, a(s) 22

Bringebær, female, ns

Bringebær, female, ns

Blåbær, female, a(s) 22

Blåbær, female, a(s) 22