B-kull, 5 uker

Bjørk, female, a 22, 584 g

Bjørk, 5 uker

Bjørnebær, female, ns, 616 g

Bjørnebær, 5 uker

Barlind, male, as 22, 596 g

Barlind, 5 uker

Bringebær, female, ns, 535 g

Bringebær, 5 uker

Blåbær, female, a, 634 g

Blåbær, 5 uker