B-kull, 6 uker

Bjørk, female, a 22

Bjørk portrett 6 uker

Bjørk profil 6 uker

Bjørk side 6 uker

Bjørnebær, female, ns

Bjørnebær portrett 6 uker

Bjørnebær profil 6 uker

Bjørnebær side 6 uker

Barlind, male, as 22

Barlind portrett 6 uker

Barlind profil 6 uker

Barlind side 6 uker

Bringebær, female, ns

Bringebær portrett 6 uker

Bringebær profil 6 uker

Bringebær side 6 uker

Blåbær, female, a

Blåbær portrett 6 uker

Blåbær profil 6 uker

Blåbær side 6 uker