B-kull, 7 uker

Bjørk, female, a 22

Bjørk side 7 uker

Bjørk portrett 7 uker

Bjørk portrett skrå 7 uker

Bjørk portrett liggende 7 uker

Bjørnebær, female, ns

Bjørnebær portrett 7 uker

Bjørnebær side 7 uker

Bjørnebær side skrå 7 uker

Barlind, male, as 22

Barlind skrå side 7 uker

Barlind side skrå 2 7 uker

Barlind side 7 uker

Bringebær, female, ns

Bringebær helportrett skrå 7 uker

Bringebær helportrett 7 uker

Bringebær side 7 uker

Blåbær, female, a

Blåbær liggende 7 uker

Blåbær klør seg

Blåbær side 7 uker

Blåbær side skrå 7 uker

Blåbær helportrett 7 uker