B-kull, 8 uker

Bjørk, female, a 22, 970 g

Bjørk portrett liggende 8 uker

Bjørk sittende profil 8 uker

Bjørk på klorestokken 8 uker

Bjørnebær, female, ns, 1035 g

Bjørnebær portrett 8 uker

Bjørnebær side 8 uker

Barlind, male, as 22, 1080 g

Barlind portrett 8 uker

Barlind side 8 uker

Barlind portrett sittende 8 uker

Bringebær, female, ns, 995 g

Bringebær portrett 8 uker
Bringebær helportrett 8 uker

Bringebær profil 8 uker

Blåbær, female, a, 1070 g

Blåbær portrett sittende 8 uker

blåbær side 8 uker

Blåbær nærportrett 8 uker

Blåbær helportrett 8 uker