B-kull, 11 uker

Bjørk, female, a 22, 1585 g

Bjørk 11 uker

Bjørk 11 uker

Bjørk 11 uker

Bjørnebær Saga, female, ns, 1630 g

Bjørnebær 11 uker

Bjørnebær 11 uker

Bjørnebær 11 uker

Bjørnebær 11 uker

Barlind, male, as 22, 1730 g

Barlind 11 uker

Barlind 11 uker

Barlind 11 uker

Barlind 11 uker

Bringebær, female, ns, 1545 g

Bringebær 11 uker

Bringebær 11 uker

Bringebær 11 uker

Blåbær Lykke, female, a, 1650 g

Blåbær 11 uker

Blåbær 11 uker

Blåbær 11 uker