D-kull 4 uker

Durin, hann, ns 22

Durin 4 uker, 1

Durin 4 uker, 2

Durin 4 uker, 3

Durin 4 uker, 4

Durin 4 uker, 5

Drage, hann, n(s)

Drage, 4 uker, 1

Drage, 4 uker, 2

Drage, 4 uker, 3

Drage, 4 uker, 4

Draupne, hann, ns

Draupne, 4 uker, 1

Draupne, 4 uker, 2

Draupne, 4 uker, 3

Draupne, 4 uker, 4

Dana, hunn, n(s)

Dana, 4 uker, 1

Dana, 4 uker, 2

Dana, 4 uker, 3

Dana, 4 uker, 4

Driva, hunn, ns

Driva, 4 uker, 1

Driva, 4 uker, 2

Driva, 4 uker, 3

Driva, 4 uker, 4